Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Voorwaarden en disclaimer

Bij het maken van een boeking of het bevestigen van een offerte geeft u aan kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en disclaimers en hiermee in te stemmen.

Algemene Voorwaarden

1. Boekingen en Betalingen
1.1 Alle boekingen dienen via onze website, telefonisch, of aan ons loket te worden gedaan.
1.2 Betalingen kunnen worden gedaan via onze website, de websites van onze erkende partners of bij onze verkooppunt aan de Oudegracht of in Hoog Catharijne.
1.3 Rederij Schuttevaer reserveert geen vaste zitplaatsen aan boord. Dit is ook op aanvraag niet mogelijk.
1.4 In de aangegeven prijzen zijn fooien en eventuele consumpties niet inbegrepen, tenzij anders is aangegeven. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.
1.5 Tickets die gekocht worden via onze website zijn onderhevig aan servicekosten.
1.6 Aan betaling dient te worden voldaan binnen benoemde betalingstermijn.

2. Wijzigingen en Annuleringen
2.1 Klanten kunnen hun boeking wijzigen tot 3 dagen voor vertrek, afhankelijk van beschikbaarheid.
2.2 Men dient op de hoogte te zijn van onze annuleringsvoorwaarden. Bij het maken van een boeking stemt men hier dan ook mee in.
2.3 Annuleringen door de rederij, bijvoorbeeld door slecht weer, geven recht op volledige terugbetaling of een alternatieve vaart.
2.4 In geval van wijzigingen door de rederij wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
2.5 Een annulering van boothuur vanuit de klant is pas geldig wanneer hier door het hoofdkantoor, schriftelijk, akkoord op is gegeven. Aan een telefonische/ mondelinge
2.6 Rederij Schuttevaer reserveert het recht om seizoensvaarten, themavaarten, dagtochten en vaarten over de Vecht te annuleren bij te weinig deelnemers. Het minimumaantal deelnemers wordt altijd aangegeven op de pagina van de desbetreffende vaart.
2.7 Het zonder redelijke afmelding of binnen redelijke periode niet gebruiken van het gekochte ticket is voor eigen rekening en risico.

3. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
3.1 Rederij Schuttevaer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel aan persoonlijke eigendommen of personen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Rederij.
3.2 Passagiers zijn verantwoordelijk voor het volgen van alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen van het personeel.
3.3 De duur van rondvaarten kan fluctueren door bijvoorbeeld vaarverkeer. Hierdoor kan het zijn dat u korter, of langer, vaart dan verwacht. Zolang het schip de route volledig aflegt heeft men geen recht op restitutie mocht dit zich voordoen.
3.4 Rederij Schuttevaer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijzen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type- of drukfouten. Aan dergelijke onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het ticket en of dit in overeenstemming is met de overeenkomst.

4. Gedrag aan Boord
4.1 Passagiers dienen zich te allen tijde beleefd en respectvol te gedragen. Hieronder valt bijvoorbeeld het spraakvolume; men mag met (persoonlijke) gesprekken niet verhinderen dat andere passagiers het gidsverhaal kunnen verstaan.
4.2 Roken is niet toegestaan aan boord.
4.3 Het gebruik van alcohol en drugs aan boord is strikt verboden en hiervan wordt een melding gemaakt bij de politie.
4.4 Het is men in geen geval toegestaan om gevaarlijke stoffen, in de ruimste zin van het woord, bij zich te dragen.
4.5 (Hulp)honden zijn aan boord toegestaan.
4.6 Wanneer men zich niet behoorlijk gedraagt aan boord, reserveert Rederij Schuttevaer het recht de persoon van het schip te verwijderen. Restitutie is dan niet meer mogelijk.
4.7 Op geen enkele reguliere rondvaart is eten aan boord toegestaan of verkrijgbaar.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld, gebruikt en beschermd volgens ons privacybeleid.
Cookies en andere trackingtechnologieën worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Klachtenprocedure
Klachten kunnen worden ingediend via info@schuttevaer.com.
Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op klachten en een passende oplossing te bieden.

 

Disclaimers

1. Wijzigingen in Dienstregeling
1.1 Rederij Schuttevaer behoudt zich het recht voor om dienstregelingen te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of technische storingen.

2. Verlies en Schade
2.1 Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van passagiers.
2.2 Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor de over haar vermeldde informatie op websites van externe partijen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

3. Medische Aandoeningen
3.1 Passagiers met medische aandoeningen worden geadviseerd hun arts te raadplegen voordat zij aan boord gaan en deze informatie te delen met de rederij.

4. Fotografie en Videografie
4.1 Tijdens de vaarten kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Passagiers die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun beeldmateriaal dienen dit vooraf kenbaar te maken.

5. Nauwkeurigheid van Informatie
5.1 De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar Rederij Schuttevaer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies.

6. Externe Links
6.1 Onze website kan links bevatten naar externe sites. Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Rederij Schuttevaer hanteert de Algemene Voorwaarden in grote lijnen zoals voorgeschreven in KBN Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities 

 

Disclaimers

1. Wijzigingen in Dienstregeling
1.1 Rederij Schuttevaer behoudt zich het recht voor om dienstregelingen te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of technische storingen.

2. Verlies en Schade
2.1 Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van passagiers.
2.2 Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor de over haar vermeldde informatie op websites van externe partijen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

3. Medische Aandoeningen
3.1 Passagiers met medische aandoeningen worden geadviseerd hun arts te raadplegen voordat zij aan boord gaan en deze informatie te delen met de rederij.

4. Fotografie en Videografie
4.1 Tijdens de vaarten kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Passagiers die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun beeldmateriaal dienen dit vooraf kenbaar te maken.

5. Nauwkeurigheid van Informatie
5.1 De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar Rederij Schuttevaer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies.

6. Externe Links
6.1 Onze website kan links bevatten naar externe sites. Rederij Schuttevaer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

 

 

 

Aanvullende voorwaarden

Bij arrangementen met partners waarbij gereserveerd moet worden kan na het plaatsen van de online reservering blijken dat er geen plek (meer) is. Hierover neemt Rederij Schuttevaer dan contact met u op.

1. Arrangementen met Humphrey’s:

1.1 Dranken buiten arrangementen kunnen wel besteld worden. Dit komt bovenop de vermelde prijs en worden bij het restaurant afgerekend.
1.2 Deze arrangementen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
1.3 De duur van het diner binnen dit arrangement is 2,5 uur.
1.4 Reserveren is noodzakelijk.

2. Kortingsbonnen, Cadeaubonnen, cadeaukaarten, U-passen of Dordtpassen

2.1 Wanneer men met één van bovenstaande een boeking plaatst gaat men met het volgende akkoord:
2.1.1 Deze bovenstaand benoemde kortings- en cadeaubonnen en/of passen dienen meegenomen te worden en getoond of ingeleverd bij één van de verkooppunten; wanneer men deze niet meeneemt of fysiek kan tonen (een foto, scan of kopie is niet toegestaan) wordt alsnog het gehele bedrag in rekening gebracht.
2.1.2 Het combineren van bovenstaanden is niet mogelijk
2.1.2 Bonnen of passen waarvan de geldigheidsdatum is verstreken, worden niet meer aangenomen

3. Boothuur

3.1 Het is de verantwoording van de klant offertes en bevestigingen te controleren op juistheid. Indien men onvolledigheid of onjuistheden opmerkt dient dit z.s.m. aan Rederij Schuttevaer kenbaar gemaakt te worden. Indien mogelijk zal Rederij Schuttevaer aan enige aanvragen tot wijziging/ aanvulling voldoen.
3.2 Aan boord van een afgehuurd schip wordt enkel meegenomen inzake catering wat voorafgaand is besproken en vastgelegd middels de bevestiging. Het is niet mogelijk om andere items te bestellen aan boord wanneer hier niet voorafgaand de vaart afspraken over zijn gemaakt.
3.3 Te laat komen gaat van de duur van de vaart af, indien mogelijk kan er tot later gevaren worden. Dit wordt dan doorberekend in boothuur en eventuele bijkomende kosten als gastvrouw of avondtoeslag.
3.4 Wanneer men elders op en/of af wenst te stappen dan aan de Oudegracht t.h.v. de Viebrug, onder Hoog Catharijne of aan de Nieuwekade worden er voor- en/of na-vaarkosten in rekening gebracht.
3.5 Indien het schip voor, tijdens of ná de vaart bruggen of sluizen door moet buiten diens bedieningstijden worden deze kosten doorberekend aan de klant.

4. Consumpties

4.1 Consumpties zijn enkel toegestaan op schepen die voor het eigen gezelschap zijn afgehuurd of wanneer hier expliciet toestemming is voor gegeven.
4.2 Het is de gast en/of klant slechts na schriftelijke toestemming toegestaan aan boord van het schip drank te nuttigen die niet door de rederij is verstrekt. In dit geval is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
4.3 Indien de gast en/of klant aan boord van het schip spijzen nuttigt die niet door de rederij verstrekt zijn, is de klant ter zake daarvan een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
4.4 De aan artikel 4.2 en 4.3 toebehorende bedragen worden benoemd in het document Cateringenoverzicht.